Kontakt
KRAINA PRZYGÓD Przedszkole Miejskie Nr 13 w Ostrołęce
Strona głowna  /  Aktualności
Aktualności


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13 „Kraina Przygód” w Ostrołęce informuje, że z dniem 20 maja 2020 roku, tj. we środę placówka wznawia działalność w oparciu o procedury opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli.

 

Dzieci zgłoszone wcześniej przez rodziców będą mogły wrócić do Przedszkola Miejskiego Nr 13 „Kraina Przygód” w Ostrołęce.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 14:32:25Od 1 kwietnia 2020 roku dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia,  mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj  usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży”.

Usługi te na I poziomie referencyjności są świadczone przez dwie placówki:

 

1. Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 07 – 415  Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 4

tel. 29 761 35 00

tel. 29 761 32 63

tel. 506 350 323

 

2. Fundacja ,, Promyk’’ Centrum Wspierania Rozwoju  Dzieci Młodzieży i Dorosłych  - Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 7 

tel.  506 754 402     600-075-752

tel.  29 714 26 58    506-115-195   

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-21 10:01:27

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód"

 

Data publikacji listy: 6.04.2020r

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-06 12:38:08

Lista kandydatów przyjętych

 

Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód

 

Data publikacji listy: 6.04.2020r

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-06 12:02:07

Lista kandydatów nieprzyjętych do jednostki


Jednostka: Przedszkole Miejskie nr 13 "Kraina Przygód"

 

Data publikacji listy: 6.04.2020r

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-06 11:56:43

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

 

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Podstawy prawne:

 

   1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.


   2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).


   3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-02 13:38:40

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 13  KRAINA PRZYGÓD odbywa się drogą mailową na adres e-mail: pm13oka@gmail.com w terminie do 4 kwietnia 2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-31 11:04:52

Kochani, od kilku dni uczymy się i bawimy w domach, unikamy wyjść, spotkań nawet z przyjaciółmi i rodziną. Nie tylko doskwiera nam czasami nuda, ale też tęsknota za bliskimi. Pomagają nam nowe technologie. Wyobraźcie sobie jednak, że kiedyś było inaczej, wyobraźcie sobie świat, w którym nie ma komputerów, telefonów i laptopów. Świat, gdzie jedynym źródłem komunikacji są pocztówki i listy, na które czeka się całymi dniami, tygodniami, a nawet może i miesiącami.


Wyobraźcie też sobie, że w takim właśnie świecie żyło kiedyś całe mnóstwo ludzi, których sami znacie. Wasi dziadkowie, starsi krewni i rodzice – ich sposoby na porozumiewanie się z innymi różniło od Waszych całe morze skomplikowanych technologii. To były inne czasy, ale zdecydowanie nie brakowało im uroku.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-24 13:49:06

 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę; przygotowaliśmy serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-23 12:11:51

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce.

 

            W przedszkolu/szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne, w związku z tym ulega zmianie dotychczasowy sposób potwierdzania woli. Etap ten odbywać się będzie drogą mailową na adres przedszkola/szkoły w terminie od 31 marca od godz. 15:30 do 03 kwietnia do godz.15:00.

 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli/szkół można znaleźć na ich stronach lub na stronie Miasta Ostrołęki www.ostroleka.pl w zakładce urząd/tablica ogłoszeń bip/jednostki organizacyjne.

 

            W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 09:40:40


W środę 11 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o zamknięciu placówek oświatowych. W całym kraju od 12 marca do Wielkanocy zostają odwołane zajęcia w żłobkach, przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych.

 

Ostrołęckie szkoły i przedszkola będą zamknięte od piątku 13 marca br. W czwartek 12 marca będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, którym tego dnia rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Szkoły będą zamknięte co najmniej do Wielkanocy.

 

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

 

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki, nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

 

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 10:21:30


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 lutego 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323) informujemy, iż taka pomoc udzielana jest przez nauczycielki przedszkola w codziennej pracy.

Zajęcia z logopedii dla dzieci 5-6 letnich wskazanych do terapii po badaniach przesiewowych będą odbywały się w piątek w godz. 12.00 -15.00

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-22 20:01:11